Lojitek Mühendislik

Toprakralama Direnci Ölçüm ve Raporlama Hizmeti

Elektrik işletme araçlarının aktif olmayan metal kısımlarının bir iletken üzerinden toprakla birleştirilmesi için kurulan sisteme topraklama tesisatı denir. Topraklama direnci, toprağın elektrik akımını geçirebilmesi esnasında gösterdiği tepkidir.

Neden Yapılır?

Topraklama sayesinde cihaz üzerindeki kaçak akımlar ve statik elektrik toprağa aktarılacaktır. Böylece can güvenliği sağlanacak ve cihazların zarar görmesi önlenecektir. Topraklamanın görevini yapabilmesi için cihazın gövdesi,nden toprağa kadar olan elektriksel direncin yeterince düşük olması gerekir. Söz konusu direncin periyodik olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 270-354 maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanarak yürülüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nin 7. Ve 10. Maddesi gereğince topraklama tesisatının yapılması ve periyodik olarak ölçülmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Nasıl Yapılır?

  • Ölçümler yetkili mühendislerin kontrolünde, alanında uzman kişiler tarafından yapılmalı ve raporlanmalıdır.
  • Topraklama ölçümünde kullanılan cihazın kalibrasyonu yapılmış olmalıdır.
  • Paratoner topraklama ölçümlerinde paratoner irtibatı kesilerek kontrol klemensinden ölçüm yapılmalıdır.
  • Ölçüm yapılan yer eğer fabrika ise topraklama sistemi mutlaka araştırılmalıdır. Eğer TN sistemi uygulanıyorsa çevrim empedansı koruma iletken kesitleri projesinden kontrol edilmelidir.
  • Koruma iletkenlerinin (TN sistemlerde) mutlaka ana panodaki (trafo çıkışı) nötr barasına bağlı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
  • Ölçüm periyodu işletmenin yapısına ve ekipmanın fiziki durumuna göre değişkenlik göstermelidir.
  • Direklerin topraklama ölçümünde direk ile olan irtibat sökülmemelidir.